Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na remonty budynków Wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dąbrowszczaków 4, 10 i ul. Kościuszki 1

Białogardzkie Towarzystwo     Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard
 
 
Białogard, dnia 18 stycznia 2013r
OGŁOSZENIE
 
Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych w 2013 roku. Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
 
Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 04 lutego 2013 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl  
 
Wykaz robót remontowo-budowlanych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy: Dąbrowszczaków nr 4, nr 10; Kościuszki nr 1 w Białogardzie.
Rejon administracyjny nr II                                             
=========================
Budynek mieszkalny wielorodzinny   Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków 4 w Białogardzie:
 
Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
 Zakres robót do wykonania
 ul. Dąbrowszczaków nr 4 
 I.Ocieplenie ściany zewnętrznej od strony podwórza płytami styropianowymi- system STOPER przyklejenie płyt styropianowych do ściany o pow. ok. 120,13 m2;
1.Obróbki blacharskie z blachy powlekanej-11,566 m2;
2. Wyprawa elewacyjna typ ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30- o pow. 120,13 m2;
3. Malowanie elewacji- 120,13 m2
4. Wykonanie opaski żwirowej szer. 50 cm gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku – 5,940 m2 ;
5.Montaż okienek piwnicznych- 1,2 m2.
Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
II. Ocieplenie ściany szczytowej płytami styropianowymi- system STOPER przyklejenie płyt styropianowych do ściany   o pow.: 94,818 m2 ;
1. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej – 2,275 m2;
2. Wyprawa elewacyjna typ ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o pow. 94,818 m2;
3.Malowanie elewacji – 94,818 m2;
4. Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, gr.15 cm na podłożu gruntowym przy budynku – 1,800 m2 .
Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
III. Ocieplenie ściany frontowej płytami styropianowymi- system STOPER przyklejenie płyt styropianowych do ściany o pow. 120,130 m2 ;
1. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej – 11,566 m2;
2. Wyprawa elewacyjna typ ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o pow. 120,130 m2 ;
3. Malowanie elewacji – o pow. 120,130 m2
4. Wykonanie opaski żwirowej szer. 50 cm gr. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku - 6,380 m2 ;
5. remont schodów zewnętrznych.
Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
IV. Izolacja pionowa ścian piwnicznych
1. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. Na zimno pierwsza i następna warstwa o pow. 62,82 m2
2. Obróbki blacharskie - 15,70 m2;
3. Wykonanie opaski żwirowej o szer. 50 cm, gr. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku – 14,50 m2.
Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
V.  Wymiana pokrycia dachowego
1. Rozbiórka pokrycia z dachówki i pokrycie nową dachówkę ceramiczną o pow. 222,25 m2 ;
2.Rozebranie rynien i rur spustowych- 29,25 mb i 32,00mb
3. Przemurowanie kominów- 2,40 m3;
4, Montaż barier śniegowych -29,25 m;
5.Obróbki blacharskie – 12,05 m2 ;
6. Osadzenie okna dachowego włazowe kpl - 1
7. Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej – 15,25 m2.
Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny   Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Białogardzie:
 
Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
Zakres robót do wykonania
 ul. Dąbrowszczaków 10
 I. Izolacja pionowa ścian piwnicznych
 1. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. Na zimno pierwsza i następna warstwa - 73,28 m2;
2. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej – 16,12 m2;
3. Wykonanie opaski żwirowej o szer. 50 cm i gr.15 cm na podłożu gruntowym przy budynku – 18, 40 m2
Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny   Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 1 w Białogardzie:
 
 
Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej
Zakres robót do wykonania
 ul. Kościuszki 1 
 I. Wymiana pokrycia dachowego
 1 Rozebranie pokrycia papowego i pokrycie dachu blachodachówką o pow. ok. 235,200 m2 ;
2. Rozebranie rynien i rur spustowych oraz montaż nowych: 42,00 m i 28,00m;
3. Obróbki blacharskie- 15,780 m2 ;
Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
Prezes Zarządu
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewcz
Białogard, dnia 18 stycznia 2013r