Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych


 

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard


Białogard, dnia 25 stycznia 2013r

OGŁOSZENIE

 

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych w 2013 roku. Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.


Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 11 lutego 2013 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl e-mail: biuro@tbs-bialogard.pl

Wykaz robót remontowo-budowlanych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy: Dąbrowszczaków nr 12, nr 10; Batalionów Chłopskich nr 13, nr 21 w Białogardzie.

 

Rejon administracyjny nr II

=========================

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków 12 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

 Zakres robót do wykonania

ul. Dąbrowszczaków nr 12

 1. Izolacja pionowa ścian piwnic w tym:

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o pow. 32,93 m2;

- Izolacja przeciwwilgociowe-powłokowe bitumiczne pionowe wykon. Na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza i następna warstwa o pow. 65,85m2;

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o pow. 15,37 m2 ;

- Wykonanie opaski żwirowej o szer. 50 cm grub. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku o pow. 13,23 m2;

- Rozebranie i ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej – o pow. 17,30 m2

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

2. Ocieplenie ścian budynku w tym:

- Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER- przyklejenie płyt styropianowych do ścian o pow. 492,490 m2 ;

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o pow.18,153 m2

- Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego ATLAS CER- MIT DR 30 lub SN 30 o pow. 492,490 m2;

 - Malowanie elewacji o pow. 492,490 m2

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Białogardzie:


Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

 Zakres robót do wykonania

ul. Dąbrowszczaków nr 10

1. Remont elewacji frontowej w tym:

- Rozebranie i montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej – 64,200m;

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej = 51,823 m2;

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- system STOPTER o pow. 166,456 m2 ;

-Wyprawa elewacyjna ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 o pow. 166,456 m2 ;

- Malowanie elewacji o pow. 166,456 m2 .

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

2. Ocieplenie ściany od podwórza w tym:

- Rozebranie rur spustowych = 22,00 m;

- Obróbki blacharskie = 11,566 m2 ;

- Ocieplenie ściany budynku płytami styropianowymi – system STOPTER = 161,770m2 ;

- Wyprawa elewacyjna ATLAS CER- MIT DR 30 lub SN 30 o pow. 161,770 m2 ;

- Malowanie elewacji o pow. 161,770 m2 ;

- Wykonanie opaski żwirowej szer. 50 cm i grub. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku = 11,050 m2.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Batalionów Chłopskich nr 13 w Białogardzie:

 

 

 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

 Zakres robót do wykonania

ul. Batalionów Chłopskich nr 13

 1. Izolacja pionowa ścian w tym :

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o pow. 43,65 m2;

- Izolacja przeciwwilgociowa- powłokowa wykon. Na zimno z emulsji asfaltowej pierwsza i następna warstwa o pow. 87,30 m2;

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o pow. 54,56 m2 ;

- Wykonanie opaski żwirowej o szer. 50 cm i grub. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku o pow. 27,28 m2 .

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.


2. Ocieplenie ścian w tym:

- Obróbki blacharskie murów ogniowych, okapów,kołnierzy, gzymsów itp. z blachy powlekanej o pow. 17,820 m2;

- Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER o pow. 483,400m2 ;

- Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o pow. 483,400 m2 ;

- Malowanie elewacji o pow. 483,400 m2 ;

- Wykonanie opaski żwirowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku o pow. 27,200 m2;

- Wymiana okienek piwnicznych o pow. 6,400 m2;

- Wymiana starego pokrycia z blachy- daszek od strony podwórza o pow. 4,400 m2.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Batalionów Chłopskich nr 21 w Białogardzie:

 

 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

 Zakres robót do wykonania

 

 

 

ul. Batalionów Chłopskich nr 21

 1. Izolacja pionowa ścian w tym:

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o pow. 33,96 m2;

- Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych 5 cm pionowa na lepiku o pow. 67,92 m2;

- Izolacja przeciwwilgociowa- powłokowa wykon. Na zimno z emulsji asfaltowej pierwsza i następna warstwa o pow. 67,92 m2;

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o pow. 8,49 m2 ;

- Wykonanie opaski żwirowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku o pow. 28,30m2 .

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.  

mgr inż. Władysław Szymielewcz