Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie na wykonanie robót remontowo-budowlanych w 2013r w budynkach Wspólnot mieszkaniowych

Białogardzkie Towarzystwo


Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

 

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard

 Białogard, dnia 04 marca 2013r

OGŁOSZENIE

Wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości wg załącznika nr 1 nazywane są „ Zamawiającymi „ , posiadające NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz których działa jako pełnomocnik, ich Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych planowanych remontów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych w 2013 roku. Przedmiary robót do opracowania kosztorysów ofertowych można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

 

 Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na roboty wymienione wg jak poniżej prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 29 marca 2013 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44,

www.tbs-bialogard.pl

Wykaz robót remontowo-budowlanych do wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot mieszkaniowych przy ulicy: Aldony nr 10; Kolejowa nr 1-3-5-7 nr 6-8-10-12; Lipowej nr 25, nr 31, nr 43; Wojska Polskiego nr 51 w Białogardzie.

 

Rejon administracyjny nr I

=========================

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Aldony 10 w Białogardzie:

 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

ul. Aldony nr 10

I.Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony podwórza i front ściany zgodnie z przedmiarem robót- ( każda ściana osobno)

II. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów z ociepleniem.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kolejowej nr 1-3-5-7, nr 6-8-10-12 w Białogardzie:

 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Kolejowej nr 1-3-5-7

 

 

 

 

-----------------------------------------------

II. ul. Kolejowa nr 6-8-10-12  

 

 

I. Wykonanie ogrodzenia posesji wraz z montażem

bramy na pilota.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

---------------------------------------

II. Wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku wg przedmiaru robót.

Dokładny zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lipowej nr 25, nr 31, nr 43; ul. Wojska Polskiego nr 51 w Białogardzie:

 

Adres budynku Wspólnoty mieszkaniowej

Zakres robót do wykonania

I. ul. Lipowej nr 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------II. ul. Lipowa nr 31

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------

III. ul. Lipowa nr 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ul. Wojska Polskiego nr 51

I.

1) Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku ( dotyczy: ściany frontowej, od strony podwórza, oraz szczyt ściany oficyny) każda osobno.

Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

2) Wykonanie izolacji pionowej fundamentów od strony podwórza. Dokładny zakres robót do wykonania wg przedmiaru robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

II.

1) Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku ( dotyczy: ściany frontowej oraz od strony podwórza) – każda ściana osobno zgodnie z przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

--------------------------------------------------

III.

1) Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku( dotyczy: ściany frontowej, od strony podwórza oraz szczyt)- każda osobno zgodnie z przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

----------------------------------------------------

2) Wykonanie remontu dachu pomieszczeń gospodarczych (komórek) zgodnie z przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

IV.

1) Wykonanie ocieplenia ścian budynku ( dotyczy ściany frontowej- malowanie, od strony podwórza, szczyt i ganek ) każda ściana osobno zgodnie z przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

------------------------------------------------

2) Wykonanie remontu dachu pomieszczeń gospodarczych (komórek) zgodnie z przedmiarem robót.

Dokładny zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót do odbioru u Zamawiającego celem sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

 

 

 

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewcz

  

Białogard, dnia 04 marca 2013r.