Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard, dnia 23 stycznia 2018r.


INFORMACJA


dotycząca przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR 1142 1142 TURBO o nr rej. SMO 0411 nr identyfikacyjny: SUS 1142CFY0015132, który
odbył się dnia 23 stycznia 2018r o godz. 10:00 w siedzibie Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. , został rozpatrzony z wynikiem negatywnym.


Prezes Zarządu
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz

Białogard, dnia 23 stycznia 2018r.