Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard, dnia 2016-02-04

Inwestycja:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w tym także lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru budynku i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego na terenie działki gruntu nr 705,436,435 obręb 0017 m. Białogard ( lokalizacja obiektu) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 ( lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej) w obrębie ewidencyjnym 0017 przy ulicy Świętochowskiego w Białogardzie. Działka nr 705- Nr KW KO1B/00046682/3; działka nr 435 i nr 436- Nr KW KO1B/00038586/1.

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie z sieci miejskiej – Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie a także zainstalowana winda co daje możliwość korzystania i poruszania się w budynku przez osoby niepełnosprawne w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W części komercyjnej mieszkania na sprzedaż lub wynajem.

Białogardzkie TBS Sp. z o.o. oferuje w przedmiotowej inwestycji, realizacja w okresie od sierpnia 2015r do grudnia 2016r, następujące mieszkania:

1 pokojowe - 6 mieszkań o pow. ok. 30 m2

2 pokojowe - 18 mieszkań o pow. ok. 45 m2

3 pokojowe - 3 mieszkania o pow. ok. 58 m2

  2 lokale użytkowe w tym: 1 lokal o pow. 49,13 m2 ; 1 lokal o pow. 90,34 m2 .

  W części komunalnej – ogółem ilość mieszkań - 14 lokali mieszkalnych

  w tym:

  1 pokojowe – 3 mieszkania o pow. ok. 36 m2

  2 pokojowe - 7 mieszkań o pow. ok. 50 m2

  3 pokojowe - 4 mieszkania o pow. ok. 60 m2

Warunki pozyskania mieszkania :

Na własność: umowa przedwstępna oraz umowa w formie aktu notarialnego na wykup mieszkania po zakończeniu inwestycji. W stanie deweloperskim tj. do wykończenia we własnym zakresie lub wykończenie pod klucz.

Na wynajem: 25% udział w kosztach inwestycji plus kaucja zabezpieczająca tj. 12 krotność miesięcznego czynszu, umowa przedwstępna - partycypacyjna, czynsz komercyjny z możliwością wykupu mieszkania na własność po okresie 5-ciu lat.

Warunki zabudowy:

 • winda i podjazd

 • komórki na poziomie każdej kondygnacji

 • c.o. i c.w. u zasilana z MEC ( węzeł cieplny)


Bliższych informacji udziela: Białogardzkie TBS Sp. z o.o. - Dział Techniczny telefon kontaktowy: 94/31291-15 lub 723221618.