Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogardzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 BiałogardBiałogard, dnia 26 sierpnia 2015r


OGŁOSZENIE

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego nr 4 w Białogardzie nazywana „ Zamawiającym „ , posiadająca NIP i rachunek bankowy w Banku PEKaO S.A. O/Białogard na rzecz, której działa jako pełnomocnik, Zarządca – Białogardzkie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo- budowlanych w zakresie:

  1. Ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem typu STOPTER wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem elewacji.

  2. Izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku wraz z jej ociepleniem styropianem.

Przedmiary robót do opracowania kosztorysu ofertowego można odebrać w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi opracowanymi na podstawie przedmiaru robót i dokonania jego weryfikacji przez Wykonawców oraz wizji lokalnej budynku Wspólnoty mieszkaniowej wymienionej jak na wstępie, prosimy składać w siedzibie Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 – Dział Techniczny pokój nr 105 I piętro w terminie do 14 września 2015 roku do godz. 15:00 tel. kontaktowy 94/31291-15, faks 94/31264-44, www.tbs-bialogard.pl e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl


Termin realizacji oferowanych robót remontowo-budowlanych do 31 grudnia 2015r.


Prezes Zarządu
Białogardzkiego TBS Spółka z o. o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz