Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego na terenie działki gruntu nr 705, 436,435 obręb 0017 m. Białogard ( lokalizacja obiektu ) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 ( lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej ) w obrębie ewidencyjnym 0017 przy ul. Świętochowskiego , Siemiradzkiego w Białogardzie.Drugie postępowanie przetargowe.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  z dnia 03 lipca 2015 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH   WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PB - KONSTRUKCJA

PB-ARCHITEKTURA

PW - ARCH, DROGI, ELEKTR., SANIT

Konstrukcje

Pytania do II przetargu

Korespondencja Oferentów

Pismo oferenta

Odpowiedź